News van akoestiek

Voorziening | Technische installaties

Om een goed akoestisch comfort te garanderen moet het geluid van technische installaties tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
artikel van
Gids Duurzame Gebouwen
June 14, 2019

De Gids Duurzame Gebouwen heeft zojuist de update van fact sheets gepubliceerd over oplossingen voor het verminderen van de akoestische impact van technische installaties in gebouwen.

Deze Gids ontwikkeld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met gespecialiseerde ontwerpbureaus, helpt bouwprofessionals (ontwerpers, eigenaars van gebouwen en aannemers) bij het ontwerp of de renovatie van gebouwen met een hoge milieukwaliteit. De gids bevat 50 themabestanden verspreid over meer dan 200 indexkaarten, die elk concrete technische oplossingen bieden.

Om een goed akoestisch comfort te garanderen moet het geluid van technische installaties tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Hiertoe kunnen tijdens de ontwerpfase verschillende eenvoudige maatregelen worden gekozen en ter plaatse worden uitgevoerd. Deze voorziening kijkt vooral naar oplossingen voor luchtgeluiden, maar ook voor impact- en trillingsgeluiden van sanitaire, thermische, ventilatie-, elektrische en liftinstallaties.

Welke geluidsbronnen worden gegenereerd in de technische installaties van het gebouw?

Welke uitrustingen kunnen het luchtgeluid dempen?

Welke uitrusting kan het geluid veroorzaakt door trillingen verminderen?

Wat zijn de aanbevelingen om het lawaai in technische ruimten te verminderen?

Wat zijn de aanbevelingen om het geluid van sanitaire installaties te verminderen?

Wat zijn de aanbevelingen om het lawaai van verwarmingssystemen te verminderen?

Wat zijn de aanbevelingen om het lawaai van ventilatiesystemen te verminderen?

Wat zijn de aanbevelingen om het geluid van elektrische apparatuur te verminderen?

Wat zijn de aanbevelingen om het lawaai van liften te verminderen?

Welke voorschriften moeten worden nageleefd met betrekking tot de geluidsniveaus van de installaties?

Meer informatie

17 Oktober 2019 | ligt op Thurn & Taxis - Leefmilieu Brussel
Acoustic Day is een creatie van de ABAV die een uniek platform biedt voor het op de kaart zetten en actualiseren van de bouwakoestieksector in België.